Persondata opdateret d. 24/1-2018

Privatlivspolitik for Quorps Busser ApS

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du ringer om et tilbud, bruger vores website eller tilmelder dig ture/rejser, indsamler og behandler vi en række sådanne oplysninger.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: navn, adresse, telefonnumre og i enkelte tilfælde cpr.nr. Alt sammen i det omfang du selv giver eksplicit samtykke til, kontakter os via mail og/eller selv indtaster på vores website.

Dataansvarlig og databrugere:

Quorps Busser ApS er dataansvarlig, og vi sørger for, at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:

Quorp's Busser ApS

Stenvej 15, Rinkenæs

6300 Gråsten

Telefon: +45 74 65 08 50

Email: mail@quorpsbusser.dk

CVR 37827681

Databrugere af personoplysninger er ansatte under Quorps Busser ApS

Ekstern policy

Personfølsomdata vi behandler i Quorps Busser ApS:

 • Navne
 • Adresser
 • Telefonnumre
 • Email
 • nkelte tilfælde, cpr.nr.

Disse bliver behandlet og brugt igennem:

 • Bogføringsredskab, Economic
 • Bogføringsfirma, ITD Padborg
 • Mails
 • Kalender aftaler
 • Fysiske kontakter
 • Personlister på rutekørelser
 • Videregivelse til hoteller, restauranter eller lignende

Economic er ansvarshavende for vores kundekartotek og står selv til ansvar for at behandle følsomme data efter gældende lovgivning pr. 25. maj 2018

Mails bliver slettet med 3 mdr. mellemrum. Data bliver brugt til at oprette aftaler i fx kalender eller til oprettelse af ny kunde i economic.

Persondata bliver slettet i kalenderen i forbindelse med at regningen bliver skrevet. Senest 14 dage efter turen er kørt.

Fysiske kontakter bliver destrueret med 1 mdr. mellemrum

Personlister på rutekørsler ligger aflåst og utilgængeligt for uvedkommende udenfor arbejdstid. I arbejdstiden er de i chaufførens varetægt.

Personoplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivninger og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Intern privat policy

 • Al følsomme persondata er opbevaret i one drive med kode på.
 • Alle fysiske dokumenter er og bliver scannet ind og derefter destrueret
 • Herunder er der ansættelseskontrakter, timesedler, forsikringspapirer, straffeattester mm.
 • Bluegarden opbevarer persondata på alle ansatte og står selv til ansvar for persondatalovningen

Dine personoplysninger behandles af Quorps Busser ApS og Bluegarden. Derudover deles personoplysninger ikke med andre eksterne virksomheder.

Sikkerhed

Vi bestræber os på bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger og har således truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer i uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid mod lovgivningen.

Indsigt

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til at, vi behandler oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, vi behandler om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Kontakt os på mail@quorpsbusser.dk

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger til Datatilsynet. Se kontanktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk